Obavijesti

COVID-19 - Virtualna suradnja

Planirani posjeti suvoditelju projekta prof. Damiru Novoselu su zbog pandemije COVID-19 nažalost odgođeni ali je unatoč tome ostvarena izvrsna suradnja preko virtualnih sastanaka te se istraživački rad na projektu odvija planiranim tempom.

Autor: Davor Latković
Postavljena brza punionica za...

U ožujku 2021. godine puštena je u pogon prva brza punionica za električna vozila na FER-u. 

Punionica je dio mikromreže SmartGrid Laba na FER-u, koja se sastoji od distribuiranih izvora fleksibilnosti temeljenih na pretvaračima. Na njoj će se testirati upravljački algoritmi razvijeni u svrhu optimizacije pogona mikromreže i zadržavanja njezine stabilnosti prilikom prelaska u otočni rad, odnosno odvajanja od distribucijske elektroenergetske mreže.

Na povezivanju e-punionice i upravljačkog sustava SmartGrid Laba sudjelovali su brojni istraživači sa Zavoda za visoki napon i energetiku, kao i članovi projektnog tima.

Autor: Davor Latković